FESTIVAL SÝROVÝ SVĚT

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vám v krátkosti představili Festival Sýrový svět, který organizuje společnost Rozvojové Projekty Praha, a.s., nový správce areálu Výstaviště Praha Holešovice, kde se i tento festival bude konat.

Cílem Festivalu Sýrový svět je představit celosvětovou produkci sýrařských výrobků. Jedním z hlavních úkolů Festivalu je zprostředkovat nové kontakty mezi výrobci sýrů, mlékárenských výrobků a doplňkových produktů. Dalším cílem je zviditelnění všech zúčastněných firem jak prostřednictvím Festivalu, tak prostřednictvím médií. Všechny stánky vystavovatelů budou prezentační i prodejní a budou součástí čtyřdenního programu.

Termín a místo konání:

Výstaviště Praha Holešovice

Festival Sýrový svět nabízí:

 1. Den pro odbornou veřejnost – první den Festivalu

Je určen pro odbornou veřejnost, novináře, odběratele a dodavatele, zástupce ministerstev, ambasád, asociací atd..

Program:

 • Kontraktační a prezentační přehlídka zúčastněných vystavovatelů
 • Přehlídka novinek na trhu
 • Vyhodnocení kvality přihlášených produktů do soutěže odbornou porotou „o nejlepší sýr“ (hodnocení provede odborná porota).
 • Konference s odbornou tématikou (např. novinky v oblasti zpracování mléka a výroby sýrů, kvalita sýrů, atd.).
 • Odborný program a prezentace partnerů Festivalu na pódiích v jednotlivých výstavních halách.
 1. Dny pro širokou veřejnost

Jsou určeny pro širokou veřejnost a návštěvníky, kteří se zajímají o kvalitu sýrů, současnou produkci výrobců, novinky na trhu, kulinaření a zpracování sýrů.

 1. Veletržní sekce – prodejní a ochutnávková část Festivalu – tematické rozdělení vystavovatelů:
  • Výrobci sýrů (dle regionů)
  • Partneři výrobců sýrů – delikatesy apod.
  • Ostatní delikatesy – pečivo, víno apod.
  • Technologie
  • Doplňky k vínům – servírování, literatura a další.
 2. Zábavný doprovodný program:
  • V každé části Festivalu bude probíhat doprovodný program – tzn. na hlavním pódiu ve Střední hale i na vedlejších pódiích v Pravém a Levém křídle Průmyslového paláce.
  • Prezentace jednotlivých firem/regionů/typů sýrů/pochutin k sýrům/partnerů Festivalu, představování stupňů výroby a techniky výroby sýrů, soutěže pro veřejnost (např. největší jedlík na čas, laické hodnocení sýrů), vyhlašování vítězů soutěží, rozhovory s vystavovateli, účastníky, apod.
 3. Odborný doprovodný program – menší pódia v pravém a levém křídle, případně konferenční sály na výstavní ploše – prezentace firem, výroby sýrů, technologií pro výrobu sýrů a jiných mlékárenských výrobků, další odborné prezentace.

Festival Sýrový svět zaujímá mezi všemi akcemi pořádanými na Výstavišti Praha Holešovice výhradní postavení. Koncepce Festivalu je otevřená a díky tomu umožňuje v jisté míře rozšiřovat program všem zúčastněným společnostem, institucím i jednotlivcům a tím dále naplňovat cíle Festivalu. Naším cílem je touto cestou zprostředkovat všem zúčastněným výjimečný zážitek a mnoho pozitivních emocí, které si z návštěvy Festivalu Sýrový svět odnesou.

Velice rádi Vás uvítáme v řadách našich vystavovatelů, odborných partnerů a návštěvníků.

Kontaktní údaje